Home

Konceptet Zero House er en del af Ørtoft A/S statement idet målet er at gøre alle byggeprojekter der arbejdes med så CO2 neutrale som muligt. Det gælder både projekter der omhandler energirenovering og nybyggeri. Målet er at gøre bygningerne så bæredygtig som muligt. Målsætningen skal opfyldes via design/renovering af huse som er klimaneutrale, eller så tæt på som muligt, med hensyn til energi, vand og spildevand, dvs. 0 (Zero) miljøbelastning over året. Disse løsninger benævnes Cleantech.

De løsninger der arbejdes med i Zero House konceptet optimerer bygningen så den forberedes  til det CO2 frie samfund, idet nutidens energikilder kan baseres på vedvarende energiformer.

Firmaer, der ønsker at indgå samarbejde om udvikling af koncepter hvor Zero House indgår, hører vi naturlig gerne fra.

Ørtoft A/S – Rådgivende Ingeniørfirma gør opmærksom på at det forventes at personer og virksomheder følger de gældende danske og internationale love og regler omhandlende brug af andres varemærker.

Ørtoft A/S

Ørtoft A/S - har eget varmærke Zero House. Varemærket er taget i hele EU og dækker både navnet og logoet Zero House (VA 2009 00477).

Motto:
Lav hellere energibesparelser i dag end at vente 10 år. Når de udføres bør der ikke laves traditionelle renoveringer, der reducerer forbrug 30 %, når man kan lave renovering til passivt design dvs. reduktion på 85 % straks. Dette er rentabelt efter de anerkendte økonomiske beregningsmetoder herfor og bygningen renoveres typisk kun hvert 40. år, så gør det rigtigt første gang.